Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Gemmologia
Bursztyn
Gemmologia
Konserwacja
Nauka
Prawo
Prezentacje
Raporty
Relacje
Rzeczoznawstwo
Sylwetki
Technika
Technologie
Trendy
Wydarzenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

VIII Zjazd Polskich Gemmologów i Sympozjum naukowe
Edward Rakowicz
„Gemmologia na progu XXI wieku”

    W dniach 21 – 23 września 2007 roku, w Krakowie w Akademii Górniczo Hutniczej, odbył się VIII Zjazd Polskich Gemmologów i Sympozjum naukowe. Zjazd zorganizował oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego przy współudziale: Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Zakładu Geologii Złożowej i Górniczej oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska przy Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Zjazd zgromadził kilkadziesiąt osób z różnych regionów Polski, w tym pracowników nauki, gemmologów, jubilerów, złotników oraz twórców sztuki złotniczej.

    Otwarcia Zjazdu dokonał wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego prof. dr hab. Wiesław Heflik.
                                                                                               
    Otwarcia Zjazdu dokonał wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego prof. dr hab. Wiesław Heflik. Po powitaniu zgromadzonych prof. W. Heflik nakreślił historię i dokonania Towarzystwa. Wspomniał, że w 2007 roku mija 19 rocznica podjęcia starań o powołanie i rejestrację Towarzystwa, która w owym czasie nie była łatwa ani oczywista. Podkreślił ogromne zasługi w rozwoju oraz umacnianiu pozycji i prestiżu Towarzystwa, przewodniczącego PTGem doc. dr inż. Nikodema Sobczaka, który ze względów zdrowotnych nie mógł przybyć na Zjazd.
Po wystąpieniu prof. W. Heflika rozpoczęło się Sympozjum naukowe „Gemmologia na progu XXI wieku” na które zgłoszono 8 referatów (poniżej zamieszczamy streszczenia referatów w porządku alfabetycznym):

  •  Dembowska B. – Konferencja międzynarodowa – IGC Moskwa 2007.
  •  Dumańska-Słowik M., Heflik W., Lucyna Natkaniec-Nowak L. – Jaspility – skały ozdobne Ukrainy.
  •  Kowalski J. – Krótki zarys historii oprawy kamieni jubilerskich.
  •  Łapot W. – Syntetyczne diamenty jubilerskie.
  •  Łodziński M. – Złoża korundów na Madagaskarze.
  •  Łodziński M. – Występowanie kamieni szlachetnych na Madagaskarze.
  •  Natkaniec-Nowak L. – Kamienie szlachetne i ozdobne Afganistanu.
  • Pitera H., Cyran K. – Materiały gemmologiczne z drewna skrzemieniałego z Kwaczały, Babic, Wygiełzowa i Zagórza (z okolic Chrzanowa koło Krakowa).
   
Barbara Dembowska             Włodzimierz Łapot          Marek Łodziński               Janusz Kowalski

Lucyna Natkaniec-Nowak

    Sesja naukowa, w powszechnej ocenie, była niezwykle interesująca. Potwierdzeniem tej opinii była żywa dyskusja, towarzysząca każdej prelekcji. Jak stwierdzono w kuluarach w czasie przerwy między dwoma blokami referatów, każdy z poruszanych problemów mógłby stanowić temat odrębnego spotkania. Niedosyt czasu na kompleksowe wyrażanie swoich myśli odczuwali zarówno prelegenci jak i obecni na sali słuchacze. Jeszcze raz potwierdził się fakt konieczności organizowania takiego rodzaju spotkań, chociażby raz w roku. Po prelekcjach i przerwie obiadowej dla zainteresowanej grupy osób rozpoczęły się tzw. warsztaty gemmologiczne. Na zajęciach, które odbyły się w jednej z sal Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH, zademonstrowano podstawowy sprzęt gemmologiczny oraz umożliwiono zainteresowanym uczestnikom spotkania dokonanie badań identyfikacyjnych kamieni szlachetnych pochodzących z ich prywatnych zbiorów.

Interesująca sesja naukowa wywoływała ożywioną dyskusję towarzyszącą każdej prelekcji.
Dyskusja w kuluarach w czasie przerwy między blokami referatów.
Uczestnicy zjazdu w oczekiwaniu na kolejnego prelegenta.
Uczestnicy zjazdu wykazali duże zainteresowanieprezentowanymi tematami seminarium naukowego.
Warsztaty gemmologiczne w sali Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH.

    Tego rodzaju zajęcia warsztatowe, wprowadzone po raz pierwszy na Zjeździe Polskich Gemmologów, spotkały się z życzliwą aprobatą, zwłaszcza u tych osób, które nie miały dotąd styczności z instrumentalnymi metodami badania kamieni szlachetnych i ozdobnych. Również osoby, które miały już pewne doświadczenie w tego typu badaniach wyrażały swoją aprobatę dla takich zajęć wskazując na potrzebę wymiany poglądów w kwestiach stanowiących kontrowersyjność ocen wyników badań, zwłaszcza współczesnych syntez kamieni jubilerskich. Wyrażano pogląd, że tego rodzaju zajęcia powinny być organizowane nie tylko z okazji Zjazdów Gemmologicznych, ale w miarę potrzeby kilka razy w roku dla absolwentów kursów gemmologicznych, gdyż szybki rozwój syntezy monokryształów i nowe odkrycia złóż kamieni szlachetnych i ozdobnych rodzą cały szereg problemów przy ich identyfikacji i certyfikacji. Organizatorzy Zjazdu zadbali również o jego uatrakcyjnienie. Uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zwiedzenia zabytków Krakowa oraz odbyli wycieczkę statkiem po Wiśle urozmaiconą grilowym posiłkiem przygotowanym przez załogę statku.

Jedną z atrakcji Zjazdu była wycieczka statkiem po Wiśle.

    Znaczącym wydarzeniem o charakterze towarzysko-poznawczym było spotkanie w jednej z krakowskich restauracji, a zwłaszcza uroczysta kolacja u pani Heleny Pitery. Na spotkaniu u naszej koleżanki Heleny zostaliśmy oczarowani jej gościnnością oraz zachwyceni wykwintnością i wspaniałym smakiem przygotowanych potraw i napojów. Spotkanie, w którym wzięła udział większość zgromadzonych, niewątpliwie przyczyniło się do lepszego poznania się uczestników Zjazdu, nawiązania znajomości, podtrzymania przyjaźni, wymianie poglądów i podjęcia współpracy. Na zakończenie Zjazdu były też podziękowania dla organizatorów, które w imieniu wszystkich jego uczestników złożył prof. dr hab. Andrzej Grodzicki. Szczególne gorące podziękowania skierował do dwóch pań: dr inż. Lucyny Natkaniec-Nowak i dr inż. Heleny Pitery, które nie szczędziły czasu i trudu, by Zjazd pod względem naukowym i rekreacyjno-poznawczym przebiegł sprawnie i zgodnie z ustalonym programem. Wszyscy uczestnicy, wyrażając uznanie dla całości programu Zjazdu, zadeklarowali swój udział w następnym IX Zjeździe, który planuje się zorganizować z okazji XX rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego w maju 2008 roku w słynnej miejscowości uzdrowiskowej w Ciechocinku. Będzie to niewątpliwie ważne wydarzenie dla wszystkich polskich gemmologów i osób z tym zawodem związanych.

Prof. Andrzej Grodzicki w imieniu uczestników Zjazdu złożył podziękowania dla jego organizatorów: dr inż. Lucyny Natkaniec-Nowak i dr inż. Heleny Pitery.
Wszyscy uczestnicy zadeklarowali swój udział w następnym IX Zjeździe, który z okazji XX rocznicy powstania PTGem odbędzie się w 2008 roku w Ciechocinku.

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
3(3)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.