Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Gemmologia
Bursztyn
Gemmologia
Konserwacja
Nauka
Prawo
Prezentacje
Raporty
Relacje
Rzeczoznawstwo
Sylwetki
Technika
Technologie
Trendy
Wydarzenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Konferencja międzynarodowa
Barbara Dembowska
IGC Moskwa 2007

    W lipcu odbyła się międzynarodowa konferencja gemmologiczna, która została zorganizowana przez Rosyjską Akademię Nauk, Instytut Geologii, Mineralogii i Petrografii, Rosyjskie Towarzystwo Mineralogiczne, Rosyjskie Towarzystwo Gemmologiczne, Kompanię Alrosa, holding „Synthetic Crystals” z Moskwy, laboratorium GIA (Stany Zjednoczone). W ramach tej konferencji uczestniczyłam w wyprawie naukowej do kopalni diamentów w okręgu Mir.

     
Widok miasta Mir.                    Miasto Mir                                   Widok kopalni Mir.


    Jakucki okręg diamentowy został odkryty w latach 50-tych poprzedniego wieku. Do dnia dzisiejszego jest poznanych około 1000 kimberlitów, a wśród nich 150 lejów kimberlitowych zawiera diamenty. Natomiast ze względów ekonomicznych do dalszej eksploatacji zostało zaklasyfikowanych tylko 20 kimberlitów. Miasto Mir jest ważnym miejscem związanym z przemysłem diamentowym w Rosji. W skład kombinatu Mir (Mirnnskij GOK) wchodzi kopalnia „Mir”, kopalnia „Dacznyj”, kopalnia „Internationalnaja”, oraz kopalnie aluwialne na rzece Ireliach. Poszczególne kopalnie zostały usadowione na kimberlitach. Są to kopalnie otwarte (Mir, Internationalnaja, Dacznaja), jak również kopalnie podziemne (Internationalnaja). W mieście Mir konieczne było zorganizowanie fabryk, potrzebnych do odzysku diamentów ze skał kimberlitowych przesyłanych z kopalni, oraz cała baza maszynowa mająca za zadanie utrzymanie w dobrym stanie całego sprzętu transportowego i wydobywczego.

      
Kopalnia Internationalnaja     Kopalnia Internationalnaja      Kimberlit otwarty kopalnia Internationalnaja

    W kopalni Mir w 2001 roku przekroczono głębokość wydobycia 525 m w otwartym kimberlicie. Przez 44 lata okresu wydobywczego wartość pozyskanych diamentów w tej kopalni przekroczyła 17 mld $. Kopalnia Mir obecnie przygotowuje się do uruchomienia podziemnego wydobycia. Pierwsza kopalnia podziemna w tym rejonie została uruchomiona w 1999 roku przy kimberlicie Internationalnaja. Jest ona oddalona od miasta o około 20 km. Należy zaznaczyć, iż jest to bardzo bogate złoże, dające 85% całej produkcji kombinatu Mir. W 2003 roku dane statystyczne kopalni podają, że przerobiono ok. 500 tysięcy ton skały.

    
Siedziba korporacji Alrosa          Klepsydra w siedzibie korporacji
                                                           Alrosa, w środku 7500 karatów diamentów.
 
    Sprzęt górniczy będący na wyposażeniu kopalni sprowadzany jest ze Szwecji, Austrii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Odkryty lej kimberlitowy nie jest całkowicie wyeksploatowany i po przeprowadzeniu badań geologicznych w 2003 roku zadecydowano o ponownym wydobywaniu skał diamentonośnych w kopalni Internationalnaja.Uruchomienie produkcji nastąpiłow 2005 roku. Badania geologiczne i analiza ekonomiczna wykazał również, iż kopalnia Dacznaja nie jest całkowicie wyeksploatowana, jak również rozbudowuje się „Wodowazdielennyje galeczniki”. W trudnych warunkach tajgi rosyjskiej bardzo istotną sprawą jest konstrukcja dróg dojazdowych. Na rzece Ireliach skonstruowano nową drogę nr 203, ułatwiającą ekstrakcję diamentów.
Diamenty pozyskiwane w kopalni Mir to w większości oktaedry, a jedne z większych to:
  • Leonid Wasiliew – o masie 54,05 karatów, wydobyty w fabryce nr 3 - 08.04.2001 roku,
  • Aleksandr Szkadow o masie 51,56 karatów, wydobyty 28.05.2001 roku.
    Pierwsze odkrycie diamentów na Syberii związane jest z wyprawą naukową z 1950 roku, tzw. „ekspedycją amakinską” mającą na celu poznanie mineralogii i krystalografii jakuckich diamentów. Na czele ekspedycji stał N. Bobkow, a z jego imieniem na zawsze będzie związana historia występowania diamentów na platformie syberyjskiej. Ciekawą rzeczą jest to, iż na Syberii w poszukiwaniu minerałów pracowało dużo kobiet – geologówjak np. A. Papugajewa, z której nazwiskiem związany jest okręg Zarnica, gdzie zlokalizowano kimberlity w miejscowości o tej samej nazwie. Wychodnie lejów kimberlitowych w okręgu Mir, na szczęście dla pracujących tam geologów, wychodziły na powierzchnię, co ułatwiło ich lokalizację.W innych miejscach np. okręgu Udacznaja czy Aikhał kimberlity i ich wychodnie są spotykane pod powierzchnią ziemi na głębokości od 40 – 70 m. Korporacja Alrosa sortuje pozyskane diamenty ze swoich kopalni w specjalnie utworzonych centrach sortowania, zarówno w mieście Mir jak i w Moskwie. Prowadzi sie również kompleksowe badania surowca diamentowego z punktu widzenia krystalografii, mineralogii, ciekawych form krystalograficznych i statystycznie częstości ich występowania. W mieście Mir utworzono muzeum mineralogiczne o bardzo bogatych zbiorach. Na szczególną uwagę zasługują skatalogowane kolekcje kimberlitów i towarzyszących im skał z prawie wszystkich miejsc diamentonośnych platformy syberyjskiej.

  
Muzeum kimberlitu Mir.           Centrum sortowania diamentów - diamenty z kopalni Mir.

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
3(3)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.