Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Ocena cyklu szkoleń gemmologicznych organizowanych przez PTG w 2006-2007
Hanna Winczaruk, Centrum Edukacyjne Omega, Tomasz Sobczak, COKG PTGem
PTGem od kilku lat organizuje dla swoich członków profesjonalne i kompleksowe szkolenia gemmologiczne (diamenty i kamienie szlachetne) finansowane z funduszy Unii Europejskiej, które zostały ocenione bardzo pozytywnie po dwuletnim cyklu zajęć za lata 2006-2007. PTGem zaprasza na kolejne szkolenia, które będą organizowane w latach 2008-2009 we współpracy z Szkołą Wyższą Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu.
Udział w szkoleniach można zgłaszać na adres e-mailowy: info@ptgem.org


    W latach 2006-2007 zajęcia odbywały się w Centralnym Ośrodku Kształcenia Gemmologów PTGem w Warszawie posiadającym akredytację Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Szkolenia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców o wieloletnim stażu gemmologicznym i pedagogicznym, absolwentów DGemA (Idar-Oberstein, Niemcy), HRD (Antwerpia, Belgia) i GIA (Santa Monica, USA) (mgr B. Dembowska, prof. B. Kosmowska-Ceranowicz, dr W. Łapot, J. Ożdżeński, mgr E. Rakowicz, dr inż. N. Sobczak, dr inż. T. Sobczak). Ocena projektu, przez uczestników szkoleń oraz audytorów z Zespołu ds. Mierzenia Jakości Pracy, obejmowała: jakość szkoleń, pracę wykładowców oraz realizację rezultatów twardych i miękkich.
Szkolenia
    Beneficjenci i audytorzy niezwykle wysoko ocenili szkolenia w poszczególnych kryte riach. Przedstawiały się one następująco (w skali pięciostopniowej od 1 do 5):
 1. wartość i przydatność prezentowanej na kursie wiedzy – średnia ocena 4,71;
 2. wybór metod nauczania przez prowadzących - średnia ocena 4,60;
 3. jakość nabytej wiedzy i umiejętności –średnia ocena 4,59;
 4. organizacja pracy – średnia ocena 4,62;
 5. zakres tematyki szkoleń – średnia ocena 4,60;
 6. jakość wykładów i zajęć – średnia ocena 4,70;
 7. stopień zadowolenia z udziału w szkoleniu - średnia ocena 4,70.
    Średnia ocena szkolenia 4,64 wskazuje na jego bardzo wysoki poziom. W ankiecie wypełnionej na zakończenie kursu 97% beneficjentów przyznało, że kurs w pełni odpowiadał ich potrzebom.
Wykładowcy
    Wszyscy wykładowcy w każdym kryterium osiągnęli średnią ocenę powyżej 4,50.
    Przedstawiały się one następująco (w skali pięciostopniowej od 1 do 5):
 1. znajomość tematu – średnia ocena 4,88;
 2. umiejętności szkoleniowe – średnia ocena 4,56;
 3. komunikatywność – średnia ocena 4,56;
 4. przekazywana wiedza – średnia ocena 4,64;
 5. stopień zadowolenia z udziału w zajęciach - średnia ocena 4,80;
    Średnia ocena wykładowców 4,69 wskazuje na ich duży profesjonalizm i wysokie kwalifikacje zawodowe.
Twarde rezultaty projektu
Twarde rezultaty założone w projekcie zostały w pełni zrealizowane, a wszyscy beneficjenci ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikaty kwalifikacji. Aż 92% spośród nich uznało, że podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększyło
możliwości zatrudnienia, poznało zasady wyceny i oceny diamentów jubilerskich
i kamieni szlachetnych oraz przepisów Unii Europejskiej związanych z obrotem towarów jubilerskich. W ankiecie końcowej 97% beneficjentów uznało wsparcie otrzymane na kursie za w pełni adekwatne do swoich potrzeb i oczekiwań, a 98% było w pełni zadowolonych z udziału
w szkoleniach.
Miękkie rezultaty projektu
    Wszystkie rezultaty miękkie założone w projekcie zostały zrealizowane, a dotyczyły one:
 1. podniesienia prestiżu własnej osoby;
 2. wzrostu samooceny;
 3. rozwoju kontaktów interpersonalnych;
 4. wymiany doświadczeń i informacji.
W wyniku szkoleń uzyskano wśród beneficjentów kilkudziesięcioprocentowy wzrost oceny prestiżu własnej osoby, nabrania pewności siebie i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Wnioski
W raporcie będącym podsumowaniem oceny szkoleń za lata 2006-2007 czytamy: „Szkolenia zachęciły do dalszego kształcenia samych uczestników projektu. Ponieważ 97% uznało wsparcie uzyskane na szkoleniach za odpowiadające ich potrzebom, a 98% jest w pełni zadowolonych z udziału i uzyskanej wiedzy, można być pewnym, że nasi beneficjenci będą zachęcać innych do podnoszenia swoich kwalifikacji na kolejnych szkoleniach organizowanych przez PTGem w latach 2008-2009”. Z przedstawionego raportu wynika również, że szkolenia w zasadniczy sposób wpłynęły na podniesienie prestiżu własnej osoby i samoocenę.


[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
4(4)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.