Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

IX Zjazd Naukowy PTGem
Zarząd Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego informuje, że w dniach 10-12 października br. w Tarnowskich Górach odbędzie się IX Zjazd Naukowy. Będzie to Zjazd szczególnie uroczysty bowiem organizowany z okazji 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia. Na zjeździe zostanie wygłoszonych 5 referatów:
1. prof. dr hab. wiesław Heflik, doc. dr Nikodem Sobczak - Jubileusz dwudziestolecia PTGem.
Obchody jubileuszowe zainauguruje wystąpienie Zarządu Głównego Towarzystwa, w którym zostanie przedstawiony całokształt działań w dwudziestoleciu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych, eksperckich i wydawniczych. Scharakteryzowane zostaną również sposoby upowszechniania wiedzy gemmologicznej poprzez sympozja, zjazdy i seminaria, a zwłaszcza szeroko rozbudowany zakres szkoleń m.in. w ramach zintegrowanego programu operacyjnego UE. Wiele uwagi zostanie poświęcone inicjatywom Towarzystwa na rzecz porządkowania rzeczoznawstwa i ochrony gemmologicznego rynku konsumenckiego. W zakończeniu zostaną określone kierunki działania na najbliższe lata, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pogłębienie integracji środowiska gemmologicznego i jubilerskiego
2. prof. dr hab. Michał Sachanbiński O kształceniu gemmologów.
Według autora referatu kształcenie gemmologów w Polsce powinno być trójstopniowe. Pierwszy stopień kształcenia – podstawowy kończyłby się nadaniem tytułu znawcy np. kamieni kolorowych, pereł itp. Zdobywaliby go słuchacze na kursach dokształcających organizowanych przez PTGem. Zakres tematyczny tych kursów może być zróżnicowany. Drugi stopień dotyczyłby studiów wyższych licencjackich i magisterskich, prowadzonych zgodnie z ustawą „Prawo w szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005”. Na podstawie uzyskanych dyplomów PTGem. mogłoby absolwentom uczelni wyższych nadawać tytuły rzeczoznawców np. kamieni szlachetnych itp. Trzeci stopień – to możliwość uzyskania dyplomu eksperta-gemmologa tylko przez te osoby, które pomyślnie zdałyby odpowiedni egzamin przed komisją ekspertów powołaną przez Zarząd Główny PTGem w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki. Podstawą do dyskusji o treściach kształcenia gemmologów może być np. program studiów licencjackich na specjalności jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych obowiązujący na kierunku „Ochrona dóbr kultury” w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu.
3. dr inż. Sławomir Safarzyński - Toksykologia galwanotechniki metali szlachetnych. Zagrożenia i perspektywy ich eliminacji.
Współczesny przemysł jubilerski coraz powszechniej stosuje nakładanie metodami galwanicznymi powłok z metali szlachetnych. Już blisko 90% procent oferowanych wyrobów jest w ten właśnie sposób uszlachetnianych. Za przykładem dużych firm złotniczych małe zakłady jubilerskie jak również pojedynczy jubilerzy stosują w swoich firmach elektrolity do nakładania powłok złota, srebra czy rodu. Mimo niewielkiej objętości, często nie większych niż jeden litr, elektrolity te są również niezwykle szkodliwe dla zdrowia ich użytkowników jak w przypadku elektrolitów stosowanych w przemysłowych instalacjach. Z tą jednak różnicą, że w firmach z wydzielonymi zakładami obróbki galwanicznej, zainstalowane są zabezpieczenia, a ich obsługa posiada specjalistyczne przeszkolenie. W referacie omówiono wpływ na zdrowie stosowanych obecnie elektrolitów do złocenia, srebrzenia, rodowania, palladowania czy rutenowania. Dokonano również przeglądu nowoczesnych, proekologicznych, o zmniejszonym ryzyku szkodliwości dla użytkowników, galwanicznych kąpieli do nakładania powłok z metali szlachetnych.
4. Mgr Jarosław kolec - Zastosowanie kamieni szlachetnych w biżuterii współczesnej.
Autor przedstawi swoje wspomnienia z podróży po Argentynie.
5. dr inż. tomasz Sobczak Znaczenie inkluzji w procesie identyfikacji szmaragdów.
Identyfikacja charakterystycznych inkluzji stanowiła zawsze dostateczna podstawę do wnioskowania o naturalnym lub syntetycznym pochodzeniu kamienia. Badanie rodzaju i charakteru inkluzji przy odróżnianiu szmaragdów naturalnych od syntetycznych ma dla gemmologów podstawowe znaczenie. W referacie omówione zostaną rodzaje inkluzji w szmaragdach naturalnych i syntetycznych (geneza, stan skupienia, stan fazowy), inkluzje charakterystyczne dla miejsc ich wydobycia (naturalne) oraz charakterystyczne dla szmaragdów dla metody ich produkcji (syntetyczne). W czasie trwania trzy dniowego Zjazdu odbędą się również warsztaty gemmologiczne prowadzone przez Jacka Ożdżeńskiego, a czas wolny wypełni m.in. „Wieczór szkocki” (prezentacja historii rodu Walkerów, przybliżenie procesu produkcji whisky, degustacja Johnnie Walker Black Label), zwiedzanie Kopalni Zabytkowej (jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi po dawnych kopalniach kruszców srebronośnych) oraz Muzeum Górnictwa Kruszcowego i Skansen Maszyn Parowych.[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
3(6)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.