Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

XX-lecie Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego
Dr inż. Lucyna Natkaniec-Nowak
doc. dr inż. Nikodem Sobczak

IX Naukowy Zjazd PTGem odbył się w Tarnowskich Górach w dniach 10-12 października br.
Zjazd miał wyjątkowo uroczysty charakter, był bowiem poświęcony XX-leciu Towarzystwa. Jubileuszowy charakter Zjazdu podkreślała piękna oprawa i starannie wybrane miejsce spotkania w hotelu Neo. Stronę organizacyjno-techniczną Zjazdu zapewnił członek Zarządu Głównego, Sekretarz Regionalny Śląskiego Oddziału PTGem Pan Jacek Ożdżeński, który zadbał również o to by
informację o Zjeździe zamieściła prasa regionalna.
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu członków PTGem. Wielu z nich uczestniczyło w Zjeździe po raz pierwszy. Niektórzy przyjechali całymi rodzinami wraz z małymi dziećmi. Stwarzało to iście rodzinną, swobodną atmosferę, sprzyjająca dalszej integracji środowisk jubilerskich i gemmologicznych skupionych wokół Towarzystwa. Jest to dobry prognostyk na przyszłość.
Zjazd rozpoczął się po południu 10 października. Po zakwaterowaniu uczestników Zjazdu odbyło się robocze spotkanie prezydium Zarządu Głównego, a następnie powitalna kolacją, którą poprzedził „Wieczór Szkocki”. Ubrany w tradycyjny szkocki strój prezenter firmy zapoznał zebranych z historią rodu Walkerów oraz wprowadził w tajniki produkcji różnych gatunków whisky, zachęcając jednocześnie do ich degustacji.Tak mile rozpoczęte, zapoznawcze spotkanie gemmologów,trwało do późnych godzin wieczornych.
   prof. dr hab. Wiesław Heflik
 
  Nazajutrz, wypełniony harmonogram dnia rozpoczęła sesja naukowa, której przewodniczył Pan prof. dr. hab. Wiesław Heflik, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, reprezentujący środowisko gemmologów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu prowadzący sesję poprosił o zabranie głosu wieloletniego Przewodniczącego Towarzystwa Pana doc. Dr inż. Nikodema Sobczaka, który swoje ciekawe wystąpienie poświęcił głównie dwudziestoleciu Towarzystwa.
    Ze względu na mnogość różnego rodzaju inicjatyw i dokonań, prelegent ograniczył się do kilku, jego zdaniem, najważniejszych problemów, istotnych dla sprawnego i efektywnego działania Towarzystwa i jego wpływu na rozwój polskiej gemmologii. Wśród wymienionych były sprawy: * dotyczące rejestracji Towarzystwa, powołania do życia Centralnego Ośrodka Kształcenia Gemmologów i jego akredytacji, pomyślnego zakończenia wieloletnich starań o uzyskania lokalu, wprowadzenia zawodu gemmologa na listę zawodów prowadzonych przez MPiPS, uzyskaniu prawa do nadawania tytułu rzeczoznawcy i in. * szerokiego upowszechniania wiedzy gemmologicznej poprzez liczne publikacje i opracowania książkowe, organizowane zjazdy, warsztaty i seminaria. * inicjatyw Towarzystwa dotyczących podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców i poprawności wykonywanych przez nich ekspertyz gemmologicznych. * współpracy z organizacjami krajowymi działającymi w ramach Forum Jubilerstwa Polskiego oraz współpracy z organami administracji państwowej przy opiniowaniu aktów prawnych dotyczący obrotu materiałami gemmologicznymi, poprawności terminologicznej i ustanawiania biegłych sądowych.
    Mówiąc o dokonaniach Towarzystwa prelegent wspomniał też o trudnościach na jakie napotykał Zarząd przy realizacji niektórych zadań statutowych, spowodowanych m.in. brakiem środków finansowych, i które niejednokrotnie musiał sponsorować (kaucja za lokal, opłaty akredytacyjne, KRS i inne). Kończąc wystąpienie Przewodniczący gorąco podziękował tym wszystkim, którzy od chwili powstania Towarzystwa aktywnie współpracowali na rzecz jego rozwoju wymieniając m.in. Panów Edwarda Rakowicza i Krzysztofa
Bieleckiego, a w szczególności Pana Tomasza Sobczaka, Sekretarza Generalnego PTGem, którego sprawne prowadzenie Sekretariatu, cenne inicjatywy na rzecz uzyskania środków unijnych na cele kształcenia a także wzorowe prowadzenie Ośrodka Kształcenia zasługują na wyróżnienie. Prelegent wspominał też o zasługach nieżyjących już Panów Andrzeja Szymańskiego i Jerzego Włodawca, których zasług dla Towarzystwa trudno nie docenić.

prof. dr hab. Michał Sachanbiński
   Wystąpienie Przewodniczącego uzupełnił Pan prof. W. Heflik, zwracając uwagę na olbrzymi dorobek środowisk naukowych w propagowaniu wiedzy gemmologicznej.
   Kolejnym prelegentem był Pan prof. dr hab. Michał Sachanbiński, Rektor Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu, wiceprzewodniczący Towarzystwa. W obszernym referacie „O kształceniu gemmologów” autor swoją uwagę skoncentrował na metodycznych aspektach nauczania. Postulował aby wszelkie inicjatywy dotyczące programów nauczania, zwłaszcza w zakresie identyfikacji i wyceny surowców gemmologicznych uwzględniały trój stopniowość kształcenia (kursy, studia, egzamin państwowy. Swoje stanowisko autor uzasadniał względami praktycznymi oraz stanem merytorycznego przygotowania środowisk jubilerskich i gemmologicznych. Zachęcał też do poważnej dyskusji na ten temat zarówno na stronach internetowych jak i na łamach czasopisma branżowego „Rynek Jubilerski”. Prelegent poinformował również zebranych o studiach licencjackich jakie prowadzone są na kierunku Ochrony Dóbr Kultury w SWRzA.
Jacek Ożdżeński
   Trzecim z kolei prelegentem był Pan dr inż. Tomasz Sobczak, Sekretarz Generalny Towarzystwa i Dyrektor COKG, który swoje wystąpienie poświęcił problematyce identyfikacyjnej szmaragdów. W obszernym referacie „Znaczenie inkluzji w procesie identyfikacji szmaragdów” przedstawił bogaty materiał źródłowy, głównie fotograficzny, wykazując, że dokładne określenie rodzaju i charakteru inkluzji może stanowić klucz umożliwiający nie tylko rozróżniania szmaragdów naturalnych i syntetycznych ale także stanowić istotną pomoc przy określeniu rodzaju złoża a w przypadku kamieni syntetycznych charakteru procesu technologicznego.
    Po trwającej ponad 3 godziny sesji naukowej i krótkiej przerwie na obiad, rozpoczęły się warsztaty, które poprowadził gospodarz Zjazdu, Pan Jacek Ożdżeński. Przygotowane profesjonalnie, poświęcone były metodom wyznaczania gęstości kamieni szlachetnych i ozdobnych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza młodych gemmologów.
    Niedzielny poranek trzeciego dnia Zjazdu poświęcony był zwiedzaniu zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Jest to jedna z trzech najstarszych kopalni tego kruszcu, pracującą nieprzerwanie od lat osiemdziesiątych XVIII w. do 1910 r. Wyrobiska znajdują się na głębokości średnio 40 m ppt. Stałym zagrożeniem kopalni są liczne wycieki wody, odprowadzane obecnie do pobliskiej rzeki Brynicy. Po zwiedzeniu kopalni, odbyli krótki spacer po pobliskim skansenie, gdzie obejrzeli stare maszyny górnicze i lokomotywy, służące m.in. do wywozu urobku.
    IX Jubileuszowy Zjazd Polskich Gemmologów w Tarnowskich Górach dobiegł końca. Organizatorowi Zjazdu, w imieniu Zarządu Głównego oraz wszystkich uczestników, podziękował Sekretarz Regionalny Wielkopolskiego Oddziału PTGem Pan Wisław Patan, podkreślając serdeczną atmosferę, jaka towarzyszyła temu spotkaniu.
    Był to kolejny udany Zjazd, przygotowany dużym nakładem sił i środków, i jako taki pozostanie długo w pamięci jego uczestników. O dużym zainteresowaniu Zjazdem może świadczyć artykuł, który ukazał się w prasie lokalnej, będący połączeniem krótkiego omówienia tematyki Zjazdu i wywiadu z członkami Zarządu PTGem. Na X Zjazd Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego w 2009 r. zapraszamy do Warszawy. 
Dr inż. Lucyna
Natkaniec-Nowak
[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
1(7)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.