Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy
Magdalena Kopańska
Ktoś zapyta: skąd bursztyn nad Wartą? Są dwa wyjścia: albo zostawili go tutaj kupcy przemierzający te ziemie w drodze nad Bałtyk, albo został „zasiany” podczas jednego z Europejskich Świąt Bursztynu. Okazuje się bowiem, że zabawa w kolorach „złota północy” może się odbywać nie tylko nad morzem, ale także w środku Polski, a dokładnie miejscach, gdzie przed wiekami wiódł starożytny szlak bursztynowy. 
W 2006 r. powołano do życia Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy z siedzibą w Wieluniu, którego członkami są przedstawiciele instytucji kultury, naukowcy, muzealnicy – słowem osoby troszczące się o zachowanie i promowanie bogatej i niezwykłej przeszłości ziemi wieluńskiej. Tędy wzdłuż Prośny i górnej Warty wiódł starożytny szlak bursztynowy. Stowarzyszenie za cel główny postawiło sobie reaktywację dawnego szlaku - niegdyś handlowego, teraz kulturowo-turystycznego. Bursztyn na trwałe zapisał się bowiem w historii europejskiej cywilizacji, szczególnie na niwie handlu, sztuki i kontaktów społeczno-ekonomicznych. Niegdyś chęć zdobycia bursztynu była istotnym impulsem do poszukiwania i wyznaczania nowych szlaków handlowych, a także przełamywania tradycyjnych i sztucznych granic między narodami. Bursztyn od wielu lat spełnia ważną rolę w strukturze społecznej a jego miejsce staje się obecnie coraz bardziej zauważane. Bursztyn jest magnesem przyciągającym ludzi, niwelującym różnice kulturowe i zbliżającym geograficznie oddalone od siebie kraje.
Z inicjatywy Stowarzyszenia w miejscowościach leżących na szlaku bursztynowym stają kamienie milowe. Są one już w Wieluniu, Konopnicy, Wilnie i Jantarze. W tym roku kolejny kamień stanie w Kaliszu.
Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy podejmuje liczne inicjatywy w zakresie kultury, edukacji i wypoczynku, służące ożywieniu regionów położonych wzdłuż szlaku. Przykładem jest Europejskie Święto Bursztynu – będące doskonałą promocją archeologiczno historycznego dziedzictwa kulturowego ziemi wieluńskiej oraz jej krajobrazowo – przyrodniczych walorów tak ważnych dla rozwoju ruchu turystycznego.
Europejskie Święto Bursztynu to impreza łącząca dobrą zabawę z edukacją. Składa się bowiem z dwóch części: naukowej i biesiadnej. Przy okazji Europejskiego Święta Bursztynu odbywają się konferencje naukowe „Na bursztynowych szlakach”, nad którymi honorową pieczę sprawuje prof. Barbara Kosmowska - Ceranowicz z Muzeum Ziemi PAN, absolutny autorytet w dziedzinie bursztynu. Co roku do współorganizacji są zapraszane kolejne kraje leżące na szlaku bursztynowym. W poprzednich latach były to Włochy i Litwa. Przedstawiciele tych państw biorą udział w sesjach naukowych, prezentują dawne życie i zwyczaje swoich krajów, potrawy i walki starożytnych plemion. Tradycją Europejskiego Święta Bursztynu stały się już barwne korowody kupców i wędrowców szlaku bursztynowego. Dzieci, młodzież oraz dorośli przebierają się w dawne stroje i wyruszają karawaną nad Wartę śladami bursztynu. Od dwóch lat atrakcją imprezy są wyścigi rydwanów u stop średniowiecznego grodziska nad Wartą w Konopnicy (pow. wieluński).
Wszystko to ma służyć promocji ziemi wieluńskiej. Stowarzyszenie czyni bowiem usilne starania, aby szlak pozostawał w kręgu zainteresowań nie tylko archeologów i naukowców, ale przede wszystkim turystów. W działalność Stowarzyszenia wpisana jest współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wyśmienicie służą temu międzynarodowe rowerowe rajdy. W ten sposób przecierane są ścieżki rowerowe i znakowany szlak.
Pierwszy promocyjny rajd rowerowy bursztynowym szlakiem odbył się w 2007 r. Jego uczestnicy przejechali 655 km z czeskich Moraw przez ziemię wieluńską do Łęczycy.
W Czechach, gdzie przez całe Morawy, od Brna do granicy z Polską, biegnie jantarowa ścieżka baza turystyczna jest znacznie bardziej rozwinięta niż u nas. Jest jednocześnie dowodem na to, że stworzenie odpowiedniej infrastruktury może ożywić turystycznie region.
II edycja rajdu, w czerwcu 2008 r. pokazała, że ani palące słońce, ani silny wiatr czy strugi deszczu nie były w stanie przeszkodzić cyklistom, którzy przejechali 1000 km, przecierając rowerowe szlaki z dalekiej litewskiej Pałągi poprzez Obwód Kaliningradzki aż do Wielunia. W rajdzie wzięło udział 21 osób z Wielunia, Sieradza, Łasku, Uniejowa, Łodzi i Gdańska. Trasa wiodła z litewskiego nadbałtyckiego kurortu Pałąga przez Mierzeję Kurską, Morskoje, Kaliningrad, Mikoszewo, Gdańsk, Grudziądz, Toruń, Kruszwicę, Uniejów, Konopnicę aż do Wielunia.
Trzeci rajd to inna odnoga szlaku bursztynowego. Tym razem cykliści pokonali około 900 km z Wilna do Wielunia, po drodze zwiedzając miejsca związane z bursztynem, np. Kadzidło – miejscowość na Kurpiach, gdzie przed wojną istniało ponad 100 kopalni „złotego kruszcu”.
Magiczna moc bursztynu przyciąga. W uroczych nadwarciańskich zakątkach szlaku bursztynowego inspiracji szukają też artyści. Już kilkakrotnie odbywały się tu plenery zorganizowane przez Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy.
Wszystkie te miejsca można podziwiać w najnowszym albumie Krzysztofa Gary „Nadwarciański Szlak Bursztynowy Europejskim Dziedzictwem Przyrodniczo- Kulturowym”. Publikacja zawiera dziesiątki zdjęć ukazujących piękno nadwarciańskich krajobrazów oraz wykłady z sesji naukowych organizowanych w ramach Europejskiego Święta Bursztynu.
Zdjęcia podzielono na kilka kategorii: Załęczański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Szlakiem Leśnych Uroczysk i Rezerwatów, Zalew Jeziorsko i Szlakiem Zabytków Kultury. Przerzucając kolejne kartki książki, wędrujemy wraz z autorem zdjęć m.in. po jaskiniach, leśnych kompleksach, rezerwatach, dworach, pałacach, kościołkach, grodziskach i kurhanach.
Przy okazji albumu Stowarzyszenie wydało również serię pocztówek i limitowaną edycję kalendarza, który zdobią zdjęcia Krzysztofa Gary.
Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy ma także swój wydatny udział w projekcie powiatu wieluńskiego „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”. Wniosek opiewa na 57 mln złotych z czego 43 mln to środki unijne, zaś 14 mln to wkład własny. Projekt obejmuje rozbudowę dróg powiatowych z dostosowaniem ich do turystyki rowerowej, utworzenie nowych i modernizację starych ścieżek rowerowych (łącznie 170 km), remont zabytkowych drewnianych kościółków, budowę systemu informacji turystycznej, oznakowanie szlaków tematycznych i utworzenie punktów edukacji przyrodniczej.
Jest to dowód na to, że w obecnych czasach szlak bursztynowy staje się podwaliną rozkwitu życia gospodarczego i kulturalnego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i odkrywanie miejsc, których wspólnym mianownikiem jest „złoto północy”. Stowarzyszenie pragnie te procesy ułatwiać i przyspieszać. Idea szlaku bursztynowego z jednej strony ma przypominać o naszej europejskiej tożsamości i wspólnych korzeniach kulturowych, z drugiej zaś przyczyniać się do powstania nowych produktów turystycznych.


[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
4(10
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.