Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Kamienie szlachetne i ozdobne Afganistanu
Lucyna Natkaniec-Nowak
Bogactwem mineralnym Afganistanu, oprócz znaczących nagromadzeń gazu, ropy naftowej, węgla, miedzi, siarki, Zn-Pn-Fe, uranu, REE, a nawet srebra i złota, są złoża kamieni szlachetnych i ozdobnych. Są one w większości zlokalizowane w NE części kraju, na terenie prowincji: Badakhshan, Nuristan, Nangarhar i Langhman (Bowersox, 1985; Bowersox & Chamberlin, 1995).
  Parageneza lapis lazuli - flogopit. Sar-e-Sang, Badakhshan, Afganistan

Najbardziej znanym kamieniem afgańskim jest lapis lazuli, skała zbita, drobnoziarnista, w składzie której występują m.in.: haüyn, nosean, lazuryt, sodalit, skapolit, kalcyt, dolomit, diopsyd, forsteryt, flogopit, piryt (Wyart et al., 1981; Bancroft, 1984; Emmett, 1985; Heflik & Natkaniec-Nowak, 2003). Cechuje ją niepowtarzalny koloryt, który zawdzięcza minerałom z grupy sodalitu i rysunek powierzchni, podkreślony wtrąceniami białych węglanów (kalcyt) oraz złocistego pirytu. Górnictwo lapis lazuli na obszarze historycznej Bactrii datuje się na ok. 4.5 tys. lat p.n.e. (Holt, 1993). Znany w świecie m.in. z: Chile (Coquimbo Region), Rosji (ok. Bajkału, Pamir), Turkiestanu, Myanmar, USA, Kanady czy Włoch lapis lazuli nie może rywalizować pod względem walorów dekoracyjnych i parametrów technicznych z kamieniem afgańskim.

Zrosty zielonych turmalinów i kwarcu. Ghursalak, Nangarhar, Afganistan.

Światowe rynki jubilerskie zdobywają już od dłuższego czasu afgańskie beryle, głównie szmaragdy i akwamaryny (Ward, 2001). Szmaragdy z Panjshir Valley stawiane są na równi z najcenniejszymi zielonymi kamieniami kolumbijskimi (z kop. Chivor i Mute) i w przyszłości mogą je zdystansować ze względu na potencjalnie duże zasoby złóż afgańskich (Sabot et al., 2000; Grundmann & Giuliani, 2002). Szmaragdy Panjshir Valley są większe i jakościowo lepsze od pozyskiwanych w sąsiednich rejonach Swat i Gilgit na terenie Pakistanu (Gübelin, 1989). Należą do „o-beryli” z podstawieniami Fe3+ i Mg2+ na pozycjach oktaedrycznych. Są to Cr-szmaragdy, w których stosunek Fe3+/Cr3+ jest wysoki. Znaczące udziały wykazuje również V2O3 (Fijał et al., 2004; Sobczak, 2004; Natkaniec-Nowak, 2007). Pod względem chemicznym są zbliżone do szmaragdów z kop. Muzo (Kolumbia). W przypadku akwamarynów udziały podstawowych tlenków, tj. Al2O3 i BeO, pozwalają zaklasyfikować je do grupy „n-beryli” z ograniczonymi podstawieniami na pozycjach oktaedrycznych i tetraedrycznych. Według Černy’ego (1975, 2002) są to niskoalkaliczne beryle. W porównaniu do innych światowych wystąpień mają zaniżone udziały Fe3+, co wg Chukhrova (1963) jest typowe dla beryli o genezie pegmatytowej. Afgańskie różowe morganity, zaliczone do „t-beryli”, z reguły zawierają podwyższone zawartości jonów alkalicznych i są wybitnie wzbogacone w Cs (Hänni & Krzemnicki, 2003). Są to unikatowe w skali całego globu Cs-beryle, dla których wymienieni autorzy postulowali do IMA nadanie odrębnej nazwy mineralogicznej.
    Do rzadkich a jednocześnie wyjątkowo okazałych należą afgańskie spodumeny (kunzyt, zielony spodumen, nuristanit). Mogą osiągać do 1 m długości i 6 kg wagi. Są prawidłowo wykształcone, o ostrych krawędziach, w przeciwieństwie do kamieni brazylijskich i kalifornijskich (Bariand & Poullen, 1978). Jak się przypuszcza, ich złoża na terenie Afganistanu należą do największych w świecie. Przez niektórych kunzyty badakhshańskie uważane są za najlepsze pod względem czystości i parametrów fizycznych (Mills, 1984). Kolorystycznie są podobne do kamieni kalifornijskich.
   Niebiesko zabarwione spodumeny, tzw. nuristanity, są unikatową odmianą barwną, występującą jedynie w NE części Afganistanu, w prowincji Nuristan (stąd nazwa). Często są to kamienie polichromatyczne (dwu- i trójbarwne), w których strefowość wynika z różnego nasycenia barwy niebieskiej. Należą do wyjątkowych okazów kolekcjonerskich i muzealnych. Światową sławą cieszą się także odmiany barwne i polichromatyczne turmalinów, od wielu wieków eksploatowane na terenie Afganistanu oraz sąsiedniego Pakistanu. Kryształy mają pokrój słupkowy, zwykle z płaskimi zakończeniami, bez charakterystycznej dla turmalinów wielościennej, asymetrycznej piramidy trygonalnej. Na dobrze wykształconych ścianach słupa widoczne jest gęste prążkowanie podłużne, przebiegające równolegle do osi c. W polaryskopie wykazują silny lub wyraźny pleochroizm, w barwach danej odmiany. Szczególnie poszukiwane są tzw. turmaliny „arbuzowe” (ang. „watermelon” tourmaline). W przekroju poprzecznym posiadają charakterystyczny kształt zaokrąglonego trójkąta z 3 głównymi ścianami. Wyraźnie zaznacza się w nich pozioma zonalność w postaci kilku stref wzrostu. Wnętrze jest niejednorodnie zabarwione, z zaznaczającymi się strefami o różnym stopniu nasycenia barwy różowej, z kolei zielona obwódka jest jednorodnie zabarwiona, a jej grubość zmienia się od 5 do 1 mm. Turmalin ten jest przeświecający, lekko zmętniały. Turmaliny afgańskie (elbaity) z regionu Nuristanu (Darre Pech) były przedmiotem badań Leckebuscha (1978) i Dunna (1974) którzy, stwierdzili zależność między zmiennością chemiczną i parametrami optycznymi a barwą danej odmiany.
    Wśród korundów największym zainteresowaniem cieszą się rubiny wydobywane w kopalniach na terenie Badakhshanu (ok. Shignan, Oxus, Gharan) oraz w rejonie Jegdalek-Jalalabad-Gandamak w prowincji Konar (na E od Kabulu), a także towarzyszące im czerwone spinele, zw. rubinami balas (Bowersox et al., 2000). Oba te kamienie występują w tych samych skałach (marmury kalcytowodolomitowe na kontakcie ze skarnami), w bardzo podobnej paragenezie mineralnej. W wielu przypadkach dochodzi do pomyłek, gdyż makroskopowo są one do siebie łudząco podobne, dopiero proste testy z użyciem przyrządów gemmologicznych (np. polaryskopu) pozwalają przeprowadzić właściwą ich identyfikację. Niektóre z wydobywanych rubinów Jegdalek niczym nie ustępuje najcenniejszym kamieniom z Myanmar (Birma). Szafiry w niewielkiej ilości pozyskuje się w rejonie Gandamak.


Literatura
- Bancroft P., 1984, Lapis lazuli from Afghanistan. In: Gem and Crystal Treasures. Western Enterprise. Miner. Record, Fallbrook, CA, 488 s.
- Bariand P. & Poullen J.F., 1978, Famous mineral localities: the pegmatities of Laghman, Nuristan, Afghanistan. The Mineralogical Record. 9, 5, 301-308.
- Bowersox G.W., 1985, A status report on gemstones from Afghanistan. Gems & Gemology. 21, 4, 192–204.
- Bowersox G.W. & Chamberlin B.E., 1995, Gemstones of Afghanistan. Tucson, Arizona, Geoscience Press, 220 s.
- Bowersox G.W., Foord E.E., Laurs B.M., Shigley J.E. & Smith Ch.P., 2000, Ruby and sapphire from Jegdalek, Afghanistan. Gems & Gemology. 36, 2, 110-126.
- Černy P., 1975, Alkali variations in pegmatic beryls and their petrogenetic implications.
- Neues Jahb. Mineral. Abh. 123, 198-212.
- Černy P., 2002, Mineralogy of beryllium in granitic pegmatites. In: E.S. Grew, Beryllium: mineralogy, petrology and geochemistry, Reviews in mineralogy and geochemistry, 50, 405-444.
- Chukhrov F.V., 1963, Minerals (in Russian). T.3, part 2. Nauka, Moscva, 129 pp.
- Dunn P.J., 1974, Gem spodumene and achroite tourmalinerom Afghanistan. J. Gemm., 14, 4, 170-174.
- Emmett J.L., 1985: Lapis lazuli, the gem of Afghanistan. Lapidary Journal, 38(11), 1416.
- Fijał J., Heflik W., Natkaniec- Nowak L. & Szczepaniak A., 2004, Emeralds from the Panjshir
- Valley (Afghanistan). Z.Dt. Gemmol.Ges. 53/4, 127-142.
- Grundmann G. & Giuliani G., 2002, Emeralds of the world.
- Extra Lapis, 2, 24-35. Hänni H.A. & Krzemnicki M.S., 2003, Caesium-rich morganite from Afghanistan and
- Madagascar. J. Gemm., 28, 7, 417-429.
- Heflik W. & Natkaniec-Nowak L., 2003: Lapis lazuli from Sar-e- Sang, Badakshan, Afganistan.
- Z. Dt. Gemmol. Ges. 52/1, 11-24.
- Holt F.L., 1993 (3 wyd.; 1 wyd. 1989), Alexander the Great and Bactria. The formation of a Greek frontier in Central Asia. Leiden, New York, Köln (Supplement to Mnemosyne, 104).
- Gübelin E.J., 1989, Gemmological Characteristics of Pakistan Emeralds. In: Emeralds of Pakistan:
- Geology, Gemology and Genesis (A.H.Kazmi & L.W.Snee, eds.). Van Nostrand Reinhold Co., New York, N.Y., 75-91.
- Leckebusch R., 1978, Chemical composition and colour of tourmalines from Darre Pech (Nuristan, Afghanistan). Neues Jahb. Mineral. Abh., 133, 1, 53-70.
- Mills M., 1984, Kunzite. Lapidary Journal, 38, 4, 546-552.
- Natkaniec-Nowak L., 2007, Afghan beryl and its colour varieties. J. Gemmol. (w druku)
- Sabot B., Cheilletz A., de Donato P., Banks D., Levresse G. &
- Barres O., 2000, Afgan emeralds face colombian cousins. Chronique de la Recherche Miniére, 541, 111-114.
- Sobczak T., 2004, Cechy typomorficzne wybranych szmaragdów syntetycznych i naturalnych (na przykładzie szmaragdów “Tairus” szmaragdów afgańskich złoża Panjshir). Praca doktorska. Arch. Instytutu Nauk Geologicznych UWr., 148 p.
- Ward F., 2001, Emeralds. Gem Book Publishers. Maryland, 64 p.
- Wyart J., Bariand P. & Filippi J., 1981, Lapis-lazuli from Sar-e-Sang, Badakhshan, Afghanistan. Gems and Gemology, 17(4), 184-190.

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
3(3)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.