Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Niewytrzymywanie deklarowanej próby i fałszowanie cech probierczych
agm
W Polsce w ostatnich trzech latach zjawisko niewytrzymywania deklarowanej przez wytwórców próby wyraźnie zmniejszyło się. Polacy mają świadomość, że obniżenie próby np. z 0,585 Au do 0,500, nie tylko zdecydowanie obniży cenę wprowadzonego do obrotu wyrobu, ale utrudni jego sprzedaż. Z kolei konsumenci uważają, że złoto o próbie poniżej 14 karatów jest bardzo słabe. Dlatego liczba wyrobów niewytrzymujących deklarowanej próby w Polsce kształtuje się na poziomie zaledwie kilku procent. Podobnie jest na Węgrzech.
Natomiast urzędnicy probierczy z Czech i Słowacji sygnalizują nasilenie tego zjawiska na przestrzeni 2004 roku
i w I kwartale 2005 roku. Wydaje się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest zmiana w czeskiej i słowackiej ustawie prawo probiercze, która nastąpiła w 2004 roku. Zawarto w niej zapis o braku tolerancji ujemnej dla wytwórców krajowych. Dotychczas wytwórcy czescy i słowaccy przyzwyczajeni byli do tzw. remedium i musi upłynąć czas, aby przyzwyczaili się
do tej zmiany. W Polsce tolerancja ujemna przestała istnieć już w 1986 roku, w momencie gdy wprowadzone zostały nowe wizerunki cech probierczych z liczbowym oznaczeniem próby. Przyzwyczajenie branży do braku remedium trwało jednak kilka lat.
 
Zafałszowane cechy probiercze w Czechach i na Słowacji                                                 

Najbliższe konferencje urzędów probierczych państw Grupy Wyszehradzkiej

Podczas posiedzenia ustalono, że w IV kwartale br. zorganizowana zostanie w Polsce przez OUP Warszawa konferencja nt. identyřkacji cech probierczych w oparciu o nowe, stwierdzone w poszczególnych państwach zafałszowania cech probierczych. Do uczestnictwa w tej konferencji zaproszeni zostaną również specjaliści z Litwy, Łotwy i Ukrainy.

W IV kwartale br. Urząd Probierczy w Pradze zorganizuje kolejną konferencję o nieniszczących metodach badania stopów metali szlachetnych z zastosowaniem fluorescencji rentgenowskiej. Uwzględnione na niej zostaną stopy wieloskładnikowe, które sprawiają najwięcej problemów interpretacyjnych przy podejmowaniu decyzji o próbie.
Dużym niebezpieczeństwem dla rynku czeskiego i słowackiego, a właściwie dla tamtejszego konsumenta, jest nasilający się proceder wprowadzania do obrotu
wyrobów z zafałszowanymi cechami probierczymi.
Są to głównie wyroby:
- z metalu nieszlachetnego (mającego spełniać rolę białego złota, gdy faktycznie jest
to stal uszlachetniona) zawierającego jedynie drobny element z 18-karatowego złota. Imponująca jest różnorodność wzornictwa tych wyrobów;
- wyroby importowane ze złota, na których wizerunek cechy probierczej jest tak perfekcyjnie wykonany, że identyřkacja autentyczności tych cech na specjalistycznych urządzeniach, w które wyposażone są urzędy probiercze, jest bardzo trudna. 
Natomiast w Polsce i na Węgrzech skala tego procederu wyraźnie zmniejszyła się.
 
W Polsce zafałszowania oznaczeń wyrobów ze stopów złota spotyka się okazjonalnie, natomiast nadal pojawiają się nowe zafałszowania cech probierczych na wyrobach ze stopów srebra.
 
Jeszcze w tym roku zostanie zorganizowane robocze spotkanie nt. zafałszowań cech probierczych państw GV 4.
 

Posiedzenia Grupy Wyszehradzkiej, organizowane od ponad dziesięciu lat, sprzyjają wymianie doświadczeń i współpracy w probiernictwie pomiędzy poszczególnymi państwami.Zapoznanie się ze specyřką i wyposażeniem poszczególnych urzędów w tych krajach pozwalastwierdzić, że zaplecze aparaturowe polskich urzędów probierczazych jest porównywalne, a w większości wypadków nierzadko lepsze od ich odpowiedników w państwach GV 4. Organizatorem przyszłorocznego 20. Posiedzenia GV 4 będzie Słowacja.

 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcja PJ dziękuje Aleksandrze Górkiewicz-Malinie, dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie oraz Magdalenie Marii  Ulaczyk, dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, za okazaną pomoc merytoryczną przy opracowywaniu materiałów związanych z posiedzeniem urzędów probierczych państw GV 4.

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.