Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Badanie wyrobów ze stopów metali szlachetnych
agm
Sposób badania wyrobów ze stopów metali szlachetnych przez urzędy probiercze w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech budzi kontrowersje i nie daje według polskich urzędników pełnej gwarancji, że każdy wyrób w zgłoszonej do badania i cechowania pozycji wytrzymuje deklarowaną próbę, choć zostaje na nią ocechowany. Dotyczy to przede wszystkim dużych pozycji, tzw. wyrobów masowych.
W czeskich, słowackich i węgierskich urzędach ze zgłoszonej pozycji, niezależnie od tego, czy stop jest atestowany,
czy nie, wybiera się losowo wyroby do analizy. Uzyskany wynik firmuje całą partię, po dodatkowym zbadaniu 50 procent sztuk w niej zgłoszonych, przy zastosowaniu metody przybliżonej i skonfrontowaniu wyniku z przeprowadzonej analizy
z zapisami na spektrometrze metodą fluorescencji rentgenowskiej (bada się jedynie warstwę wierzchnią stopu).
W tej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku niejednorodności stopu, z którego wykonano wyroby,
w niezbadanej części pozycji metodą przybliżoną mogą znaleźć się wyroby niewytrzymujące deklarowanej próby.
 

Spektometr fluorescencji rentgenowskiej do analizy stopów metali szlachetnych w Obwodowym Urzedzie Probierczym      we Wrocławiu

Polskie urzędy probiercze przeprowadzają w tym zakresie bardzo dokładne badania, które wydają się dawać gwarancję jakości ocechowanego wyrobu. Wyroby badane są wstępnie
na kamieniu probierczym, następnie wybierana jest próbka reprezentatywna kierowana na analizę kupelacyjną i dopiero
jej wynik pozwala podjąć decyzję o próbie i ocechować zgłoszone wyroby.
Metoda spektroskopii rentgenowskiej (metoda powierzchniowa) traktowana jest w polskich urzędach jako pomocnicza i służy jedynie do stwierdzenia występujących dodatków stopowych oraz jednorodności stopów, a w przypadku pojedynczych wyrobów pomaga podjąć decyzję o próbie w odniesieniu do wyniku uzyskanego metodą przybliżoną.
 
Dyrektywa niklowa
Uczestnicy posiedzenia we Wrocławiu mówili także o dostosowaniu w państwach GV 4 wymagań związanych z dyrektywą niklową (76/769/EEC-94/27/EEC), która wprowadza zakaz stosowania powłok niklowych w wyrobach mających bezpośredni kontakt ze skórą. Na Węgrzech wymagania dyrektywy zostały zawarte w ustawie ze sprecyzowanym zapisem o dopuszczeniu powłok ze złota i rodu oraz niszczeniu wyrobów niklowych lub zwracaniu ich ze szczególnym ostrzeżeniem dla ich importera.
 
Czesi od trzech lat nie badają wyrobów z powłokami Ni, a w przypadku zgłoszenia takiej pozycji zostaje ona przed zwrotem zniszczona. Podobna sytuacja jest na Słowacji, gdzie również od trzech lat w bardzo restrykcyjny sposób jest egzekwowany zakaz stosowania powłok niklowych. Wytwórcy muszą przedkładać specjalne oświadczenia, że zgłoszone wyroby w warstwie powierzchniowej nie zawierają niklu. Wyroby, w których przy wstępnym badaniu stwierdzono
w powłokach nikiel, są zwracane wprawdzie bez niszczenia, ale ze szczególnymi zaleceniami. Na Słowacji niszczone
są jedynie wyroby z niklowymi powłokami, które nie wytrzymują deklarowanej próby. Zarówno w Czechach, na Słowacji, jak i na Węgrzech dopuszcza się jedynie stosowanie niklu w stopach białego złota, a jego zawartość nie może przekraczać kilkunastu procent. Nasi koledzy sygnalizowali wycofywanie w ich krajach z obrotu polskich wyrobów
z niklowymi powłokami.
 
W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie uwzględniono wymagań zawartych w dyrektywie niklowej. W związku z przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy w sprawie wyrobów z metali szlachetnych powstała pilna potrzeba wprowadzenia w nim zapisu eliminującego możliwość stosowania powłok z metali nieszlachetnych (co uwzględnia również powłoki niklowe – jako że nikiel jest metalem nieszlachetnym) na wyrobach
ze stopów metali szlachetnych, co zapewni dostosowanie polskiego prawa probierczego do przepisów innych krajów członkowskich UE. 
 

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
promocyjny