NUMER ARCHIWALNY

Dziś jest:

Na okładce: Mariusz Gliwiński, AMBERIF DESIGN AWARD - "Amberif `99"

W NUMERZE

Notowania

Notowania cen - diamenty okrągłe, pełen szlif brylantowy*

       Przedstawione w tabelach orientacyjneceny wartości rynkowej netto podane są w USD za 1 kr masy. Obejmują one kr masy. Obejmują one kamienie, których szlif, proporcja szlifu i wykończenie oceniane są na bd - bd.
       Ceny w obrocie wewnątrzbranżowym dla poszczególnych pozycji w zależności od wielkości transakcji, sposobu zakupu i rozbieżności w ja- kości szlifu mogą znacznie różnić się od podanych w tabelach. * Podane ceny uzyskano z Centrum Obrotu Diamentami i Kamieniami Szlachetnymi w Poznaniu.

Notowania cen surowca bursztynowego**

 

       Klasyfikacja surowca według gatunków handlowych jest oparta na zasadach ustalonych przez Komisję Rzeczoznawców Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce. Przy dopuszczeniu do obrotu w klasyfikacji według masy bryłek częściowo zanieczyszczonych lub z innymi wadami stosowane są opusty do 50%.
       Wycena odnosi się do średniej granulacji (mieszanki) w danej kategorii granulacyjnej (na przykład od 10 do 40 g), a cena minimalna i maksymalna jest notowaniem różnic przy konkretnych transakcjach zakupu. Surowiec ze złóż ukraińskich oferowany jest 10-15% taniej niż z Sambii.
       Przy analizie ruchu cen w stosunku do lat poprzednich należy wziąć pod uwagę zjawisko inflacji i zmiany kursów walut (głównie USD).
       Od cen skupu od ludności obowiązuje opłata skarbowa 2% od obywateli polskich i 15% od cudzoziemców.  
       Ceny zakupu w firmach są wyższe o około 10% plus podatek VAT 22%.
       Klasyfikacja handlowa nie obejmuje brył powyżej 1000 g i bryłek z inkluzjami organicznymi, które traktowane są jako unikatowe okazy przyrodnicze i mają ceny znacznie wyższe.
       ** Od osób prywatnych na 01.01.2001 r. w złotych za 1 kg; kurs dolara - 4,20 zł.

© 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone
 Bryler http://Bryler.net