NUMER ARCHIWALNY

Dziś jest:

Na okładce: Mariusz Gliwiński, AMBERIF DESIGN AWARD - "Amberif `99"

W NUMERZE

II Zjazd Naukowy Polskich Gemmologów, Wieliczka 2000 
W dniach 9 i 10 września 2000 r. w Wieliczce, w pięknej sali Zamku Żupnego, odbył się milenijny II Zjazd Naukowy Polskich Gemmologów. Zjazd zorganizował ośrodek krakowski Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego. Otwarcia Zjazdu dokonał prof. dr hab. Wiesław Heflik z AGH, podkreślając jego wyjątkowy, milenijny charakter (I Zjazd odbył się 11 grudnia 1999 r. we Wrocławiu; zob. "Polski Jubiler" nr 2 (10), 2000). Zjazd zgromadził około 50 osób, naukowców i praktyków, z różnych regionów kraju. Podczas sesji naukowej, której przewodniczył doc. dr inż. Nikodem Sobczak, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, swoje referaty wygłosili: - dr inż. Sławomir Safarzyński - Nowe tendencje w galwanicznym nakładaniu metali grupy platynowców w jubilerstwie; - mgr inż. Tomasz Sobczak - Identyfikacja opali syntetycznych i syntetyzowanych z plastiku; - dr Włodzimierz Łapot - Metody poprawiania kamieni szlachetnych. Tematyka referatów wzbudziła niezwykłe zainteresowanie zgromadzonych. Świadczyły o tym liczne pytania do prelegentów oraz żarliwa, merytoryczna dyskusja. Część druga sesji była poświęcona problematyce nauczania i szkolenia w dziedzinie gemmologii. Referat zbiorczy pt. Tryb, zakres i metody kształcenia rzeczoznawców gemmologów w Niemczech, Francji i USA przedstawiali kolejno: Edward Rakowicz (Niemcy), Włodzimierz Łapot (Francja) i Tomasz Sobczak (USA). Zgromadzeni mieli możność zapoznania się z odmienną dla różnych krajów praktyką kształcenia gemmologów, zróżnicowaniem wymagań dla kolejnych stopni kwalifikacji, a także innymi uregulowaniami prawnymi. W dyskusji, jaka wywiązała się po referatach, zgromadzeni wskazywali na niedostatki w kształceniu gemmologów w Polsce. 
Zaapelowali do Zarządu Głównego PTGem o ustalenie określonego modelu kształcenia gemmologicznego w Polsce, zintensyfikowanie działalności szkoleniowej oraz uporządkowanie statusu rzeczoznawcy gemmologa. Padały z sali różne propozycje rozwiązań, wyprzedzając niejako tematykę, której poświęcone było, w drugim dniu Zjazdu, posiedzenie Komisji Problemowej PTGem ds. Rzeczoznawstwa Gemmologicznego i Jubilerskiego pod przewodnictwem dr. W. Łapota (wyniki prac Komisji do wglądu w Zarządzie Głównym PTGem). Organizatorzy Zjazdu zadbali również o jego uatrakcyjnienie. Zgromadzeni mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji muzealnej Żup Krakowskich w Zamku Żupnym a także zamku z jego XIII-wiecznym szybem, zaś w drugim dniu Zjazdu odbyli interesującą wycieczkę wzdłuż trasy turystycznej w kopalni soli w Wieliczce. Znaczącym wydarzeniem o charakterze towarzysko-poznawczym była wspólna kolacja w restauracji "Królewskaó. Spotkanie, w którym wzięła udział większość zgromadzonych, niewątpliwie przyczyniło się do lepszego poznania się uczestników Zjazdu, nawiązania znajomości i podjęcia współpracy. Były też podziękowania dla organizatorów, a szczególnie dla pani dr inż. Lucyny Natkaniec-Nowak z AGH, która nie szczędziła czasu i trudu, by Zjazd godny był miana milenijnego. Wszyscy uczestnicy, wyrażając uznanie dla całości programu Zjazdu, zadeklarowali swój udział w następnym, III Zjeździe, który ma zorganizować ośrodek warszawski PTGem w Kazimierzu Dolnym w maju br. ms

© 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone
 Bryler http://Bryler.net