NUMER ARCHIWALNY

Dziś jest:

Na okładce: Mariusz Gliwiński, AMBERIF DESIGN AWARD - "Amberif `99"

W NUMERZE

Kronika Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce
Szkoła "Na Bursztynowym Szlaku" w Lewinie Kłodzkim W ostatnich dniach września 2000 r. objęliśmy w toku parodniowych uroczystości patronat nad zespołem szkolno-przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim, miejscowości w samej rzeczy położonej na dawnym głównym rzymskim szlaku bursztynowym z Akwilei nad Zatokę Gdańską. Ufundowaliśmy tej placówce drzewce sztandaru z okazałym i oryginalnym bursztynowym wierzchołkiem. W ślady Lewina idzie gimnazjum w Mikoszewie, gm. Stegna na bursztynowym wybrzeżu w delcie Wisły, które uroczystość przybrania imienia "Na bursztynowym szlaku" planuje na 25 i 26 maja br. Kurs dla rzeczoznawców bursztynu Od 27 do 30 listopada 2000 r. Stowarzyszenie przeprowadziło trzeci już cykl szkolenia rzeczoznawców surowca, wyrobów i dzieł sztuki z bursztynu. Tematycznie był on bardzo bliski dwóm poprzednim odbytym rok temu. Zmieniliśmy jednak zasadniczo metodę szkolenia. Zamiast cyklu wykładów i pokazów pracy na różnych urządzeniach przeniesionych do sali wykładowej, przeprowadziliśmy seminarium w kilku muzeach ze zbiorami przyrodniczymi, zabytkami i dziełami sztuki bursztynniczej oraz zapoznanie się z praktyczną pracą trzech wytwórni o zróżnicowanym profilu wytwórczości. Wielkie wrażenie na słuchaczach kursu, a także rzeczoznawcach już dyplomowanych, zaproszonych na wspólne seminarium o największej polskiej kolekcji zabytków artystycznego bursztynnictwa w Muzeum Zamkowym w Malborku, wywarł bezpośredni kontakt z dwoma obiektami najwyższej klasy: słynną szkatułą Christopha Mauchera i bursztynowym ołtarzem pochodzącym ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku mgr. Mariusza Mierzwińskiego mieliśmy możność dokładnie zapoznać się ze stanem zachowania tych obiektów, ich konstrukcją i wyglądem wnętrz (nigdy nieprezentowanych publiczności), a także z metodami konserwacji. Sposób przeprowadzenia ostatnich zabiegów konserwatorskich w roku 1995 zreferowali szczegółowo wykonawcy tych prac: mgr Iwona Król i mgr Jan Wiśniewski. Powstanie malborskiej kolekcji, obejmującej przetwórstwo bursztynu od czasów najdawniejszych do współczesnych, zreferowała mgr Elżbieta Mierzwińska, kustosz wystawy. Przedstawiła ona losy wszystkich ważniejszych obiektów, charakterystykę technik ich wykonania oraz cechy stylowe i treści ideowe dzieł. Gościnność dyrekcji Muzeum pozwoliła nam odbyć w doskonałych pomieszczeniach konferencyjnych seminarium o historycznym współzawodnictwie cechów bursztynnikow gdańskich i słupskich, które poprowadził mgr Antoni Romuald Chodyński, autor źródłowych publikacji z tego zakresu. Cały następny dzień kursanci odbywali praktykę w pracowniach Jacka Leśniaka, Mariusza Gliwińskiego i Mariusza Drapikowskiego, którzy zapoznawali ich z tajnikami swych warsztatów. Dzięki wykładowi prof. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz uczestnicy szkolenia mieli możność zapoznać się z najnowszymi doniesieniami naukowymi o drzewie macierzystym żywicy bursztynowej. Odkryte na wyspach północnej Kanady szczątki drzew z rodzaju Pseudolarix (zbliżonych do współczesnego modrzewia) zawierają żywicę dającą w badaniach w podczerwieni krzywą identyczną z sukcynitem. Prof. Ryszard Szadziewski zdołał utrwalić w pamięci słuchaczy ważną cechę diagnostyczną bursztynu bałtyckiego - inkluzje w postaci "gwiaździstych włosków dębuó. W trzecim dniu profesorowie B. Kosmowska-Ceranowicz i R. Szadziewski omawiali przyrodnicze właściwości bursztynu korzystając z wystaw "Bursztyn - skarb dawnych mórz" w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska i "Z bursztynem przez tysiąclecia" w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
 Wśród słuchaczy było wielu producentów i handlowców z panią Elżbietą Krasińską, właścicielką firmy z Rzymu handlującej polskim bursztynem. Wystawa "Bursztyn i bursztynnicy" w Chojnicach Wystawa zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach została otwarta w sobotę 16 grudnia 2000 r. przy licznie zgromadzonej publiczności. Miejscowe władze (starosta i burmistrz) oraz media (prasa i rozgłośnie radiowe) uznały nasze wystąpienie za pierwszą i bardzo ważną oznakę zainteresowania środowiska gdańskiego terenem od niedawna należącym do województwa pomorskiego. Celem wystawy było ukazanie nie tylko dorobku współczesnego bursztynnictwa gdańskiego, lecz także ogólnej wiedzy o bursztynie bałtyckim, kamieniach jubilerskich z niego produkowanych oraz o twórczości artystycznej naszych członków. Osobnym działem były inkluzje w bursztynie z barwnymi fotogramami Gabrieli Gierłowskiej i dr. Janusza Kupryjanowicza z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (te ostatnie z kolekcji Andrzeja Wiszniewskiego z Białegostoku). Na wystawie przedstawiliśmy 651 eksponatów. Oryginalna forma artystyczna prac Andrzeja Wiszniewskiego, Mariusza Drapikowskiego, Marcina Drabika, Mariusza Gliwińskiego i Leszka Krausego, a także imiennie wskazanych przez właścicieli firm autorów z zakładów Jacka Leśniaka, Adama Pstrągowskiego i Stefana Ploty budziła podziw i uznanie ogółu widzów i krytyki prasowej. Wystawa została podzielona na stoiska tematyczne i firmowe. Stoiska tematyczne obejmowały następujące zagadnienia: - bursztyn bałtycki z różnych złóż i nagromadzeń - 11 eksp., - odmiany barwne bursztynu - 71 eksp., - formy naturalne bursztynu, model gromadzenia się żywicy - 8 eksp., - zestaw próbek według klasyfikacji handlowej i wartości surowca - 13 eksp., - kamienie jubilerskie z bursztynu - 79 szt., - wyroby z bursztynu poprawianego termicznie na tle próbek materiału wyjściowego - 60 eksp., - dublety bursztynowe (kamienie malowane na spodach) w biżuterii srebrnej - 37 eksp., - typowe namiastki i falsyfikaty bursztynu - 10 eksp., - inkluzje organiczne w bursztynie bałtyckim - 48 eksp., - produkty suchej destylacji bursztynu i przedmioty lecznicze - 7 eksp., - zabytki z okresu rzymskiego z archeologicznych stanowisk na Pomorzu - 2 eksp., - przedmioty magiczne (dekoracja stropu) - 2 eksp., - tabela klasyfikacyjna surowca i kamieni jubilerskich z bursztynu bałtyckiego. Razem 344 eksponaty w stoiskach tematycznych. Pochodzą one z kolekcji naszych członków: Wojciecha Kalandyka, Andrzeja Wiszniewskiego, Gabrieli i Wiesława Gierłowskich, Teresy i Jacka Leśniaków i Stefana Ploty. Estetyczne pojemniki ze szkła organicznego na próbki bursztynu ofiarował bezpłatnie Adam Pstrągowski. Model żywicznego stalagmitu według XIX-wiecznej teorii uzyskaliśmy z Muzeum Ziemi PAN, a dwa naszyjniki z okresu rzymskiego z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W stoiskach firmowych prezentujemy 307 eksponatów z 13 firm naszych członków i jednej firmy nie zrzeszonej: Janiny i Bolesława Harszów z Chojnic. Państwo Harszowie przedstawili po raz pierwszy publicznie największą bryłę bursztynu znalezioną w osadach polodowcowych w Polsce o masie 2880 g. W pozostałych stoiskach, zgodnie z zaleceniem Zarządu o prezentacji wyłącznie wyrobów z naturalnego bursztynu nasi członkowie przedstawiali dorobek wzornictwa swych firm z ostatniego okresu. Wystawa została udokumentowana katalogiem, który jest dostępny w biurze Stowarzyszenia i na wystawie w Chojnicach. Była otwarta do 20 lutego 2001 r. Zarząd ma już zaproszenie na przedstawienie wystawy w innych muzeach.

© 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone
 Bryler http://Bryler.net